top of page

Werken met Kinderen

Onze kinderen zijn allemaal uniek en perfect zoals ze zijn. 

Onze gehomogeniseerde maatschappij is echter niet ingericht op differentiatie, 

terwijl dit juist zo belangrijk is voor de ontwikkeling van hun brein en het kunnen opgroeien als zichzelf. 

Ontdek hoe het Human Design systeem prachtige inzichten geeft 

en een waardevolle ondersteuning biedt bij het werken met kinderen.

Een bij vliegt
Een bij vliegt
Emoties bij een kind
Kinderen in interactie
Kind aan het lezen
Voeding voor kinderen

Emoties

Leren

Slaap en Voeding

Taal

Emoties zijn een biochemisch proces, dat bij elk kind anders werkt, zowel bij zichzelf als in relatie tot de ander. Het ene kind voelt veel bij zijn eigen emoties, terwijl het andere kind juist sensitief is voor de emoties van een ander. Ook angst, nervositeit, mentale onrust en depressie zijn specifiek te relateren aan biologische eigenschappen en biochemische functies.

De ontwikkeling van taal en spraak, de wijze van expressie en het gedrag in een groep werkt bij elk kind anders. De configuratie van neurologische verbindingen heeft invloed op hoe je spreekt, hoe je je gedachten kunt verwoorden en hoe je jezelf en anderen hoort. Ook de wijze van expressie, waar je stem vandaan komt en hoe dit werkt in sociale interactie is uniek voor elk kind. 

Ons westerse schoolsysteem is veelal op uniforme wijze ingericht, terwijl elk kind op een unieke wijze leert. Abstractievermogen, ervaringsgericht leren, logisch beredeneren, rekenen, schrijven, taal en geheugen... dit werkt voor elk kind anders, net als op de wijze waarop creativiteit, nieuwsgierigheid en de natuurlijke werking van het brein gestimuleerd kan worden.

De vorming van neurologische verbindingen in het brein verloopt in cycli van 7 jaar. Tijdens de eerste 3 jaar vindt de sterkste groei plaats. Slaap en voeding zijn cruciaal voor de gezonde ontwikkeling van het brein, maar op een andere manier dan wij verwachten. Elk kind heeft een unieke wijze waarop het brein optimaal gestimuleerd wordt tot groei en ontwikkeling. 

Kind speelt bij de kinderopvang

Kinderopvang

De allerkleinsten zien voor wie ze echt zijn. Alle baby's en peuters hebben unieke behoeftes rondom voeding, slaap en spelen. Maar ook het gevoel van veiligheid, fysieke aanraking en de werking van emoties is voor elk kind anders, net als de ontwikkeling van taal en motorische vaardigheden. Ontdek hoe een gedifferentieerde aanpak in pedagogisch werk écht het verschil kan maken. 

Kind tekent op schoolbord

Onderwijs

Ieder kind leert op eigen wijze en heeft andere behoeftes in het volgen van de les en het maken van huiswerk. Maar school is veel meer dan alleen leren. Sociale interactie, omgaan met prikkels, het voelen en uiten van emoties... ook dit werkt voor ieder kind anders. Kinderen mogen zichzelf zijn én blij zijn met wie ze zijn. Ontdek hoe de leerkracht het kind kan ondersteunen met ontwikkelen als zichzelf. 

Kind coachen met knutselen

Kindercoaching

Angst, onrust, prikkels en emoties... maar ook ADHD, autisme en "problemen" met gedrag en leren... het zijn thema's die steeds vaker lijken voor te komen. Bij ieder kind werkt het brein uniek en het is prachtig dat ze allemaal anders zijn. Help ze dit te zien en te ervaren, in plaats van te onderdrukken of te "behandelen". Hoe mooi is het als kinderen zichzelf mogen zijn én blij zijn met wie ze zijn. 

 

It doesn't require that you believe in anything, or that you believe me.

It’s not stories, it’s not a philosophy.

It is a concrete map to the nature of being, a logical way in which we can see ourselves.

Just the simple mechanics is enough to make a vast difference in somebody's life.

~ Ra Uru Hu ~

bottom of page