top of page

het Human Design systeem

Human Design bevat componenten van Westerse wetenschappen en Oosterse systemen. Het is een synthese van genetica, kwantumfysica, natuur- en sterrenkunde, biochemie, de I Ching, het Chakra systeem en de Tree of Life van de Kabbalah.


Human Design vindt zijn oorsprong in 1987. De grondlegger is de Canadees Alan Robert Krakower, die onder het pseudoniem Ra Uru Hu zijn leven heeft gewijd aan het testen, de doorontwikkeling en het verspreiden van Human Design kennis wereldwijd.

Human Design geeft je diepgaand inzicht in wie je bent, hoe je denkt, hoe je lichaam opereert, hoe jij anderen en de wereld om je heen binnenkrijgt en hoe je op een voor jou correcte wijze keuzes kan maken in het leven. 

De officiële bronsite van het Human Design systeem is Jovian Archive

Genetische blauwdruk

De relatie tussen ons DNA en de I Ching

Al onze eigenschappen liggen vast in ons DNA en we hebben een unieke genetische blauwdruk, met daarbij een "gebruikershandleiding" om te kunnen leven als jezelf en de voor jou correcte keuzes te maken.

De genetische blauwdruk wordt visueel weergegeven middels de Bodygraph. Hierin kan worden gelezen tot welke eigenschappen je consistent toegang hebt en hoe je de wereld en anderen binnenkrijgt. Dit vertaalt zich in persoonlijkheidskenmerken, zoals je gedrag en je denken. 

Menselijke genetische code bestaat uit 64 DNA codons. Elk codon bestaat uit een triplet van stikstofbasen, de welbekende ACGT: adenine (A), cytosine (C), guanine (G), thymine (T). De 64 poorten in de Bodygraph komen vanuit de I Ching en corresponderen met DNA codons. Middels de I Ching worden de codons vertaald naar specifieke eigenschappen. 

Het 3000 jaar oude Chinese systeem I Ching is al lange tijd onderwerp van gesprek onder wetenschappers vanuit diverse disciplines. De I Ching wordt ook wel the Book of Changes genoemd. Het bestaat uit 64 hoofdstukken met elk een uniek symbool: het hexagram. Een hexagram bestaat uit Yin en Yang energie. Het type van elke lijn en de volgorde waarin ze in het hexagram zijn opgenomen kenmerkt zeer specifieke informatie over hoe het DNA is opgebouwd.

Human Design rave mandala
De drie breinen

Het brein

Onze bewustzijnscentra: de Neocortex, het Reptielenbrein en het Limbisch brein

Naast alle persoonlijkheidskenmerken is er ook een biologische relatie met het brein: de werking van je immuunsysteem, de organen en klieren, het zenuwstelsel, je geheugen en je zintuigen zijn hier voorbeelden van. De informatie over je is praktisch toepasbaar met betrekking tot slaap, voeding, leren, spelen, werken en omgevingsfactoren die voor iemand wel of juist niet goed werken.

Ons menselijk lichaam volgt een vaste cyclus voor de vernieuwing van onze cellen: elke zeven jaar wordt het grootste deel van onze cellen volledig vernieuwd (met uitzondering van de lever). Ook ons brein is onderdeel van deze cyclus en elke zeven jaar staan voor specifieke thema's van ontwikkeling, zowel de hardwiring die zorgt dat ons fysieke lichaam kan opereren, als de potentie van ons bewustzijn.

Dualiteit

Yin en Yang

Wij leven in een dualistisch universum en ook elk mens bestaat uit twee delen. Je Design, ook wel je lichaam of je fysieke vorm genoemd, zijn onbewuste eigenschappen die je hebt meegekregen vanuit je ouders, grootouders en de verdere bloedlijn. Het andere deel van jou is je Personality, ook wel je Mind genoemd, of vanuit spiritueel oogpunt je ziel. Dit zijn eigenschappen waarvan je je bewust bent, het is wie je denkt dat je bent.

Wij leven in een wereld en maatschappij die draait om maakbaarheid. Als je iets wilt, dan ga je het realiseren, je gaat de gewenste uitkomst creëren vanuit je Mind en hier actie op ondernemen. We vertrouwen hierbij op ons hoofd, ons denken, onze Mind. “Heb je er goed over nagedacht?” is de vraag die ons al van kinds af aan wordt gesteld als we een keuze maken.  

 

Vanuit Human Design bezien is het juist omgekeerd: je lichaam is hier fysiek op aarde en verbonden met de wereld om ons heen. Je lichaam “weet” dus precies wat voor jou correct is. Je Mind daarentegen kun je beschouwen als de passagier van je lichaam, die hier is om het leven te ervaren en de wereld om ons heen te aanschouwen.

I Ching
Painting Human Design
Human Design chart Nathalie

De toepassing

Het deconditioneringsproces

In de wetenschap en de mechaniek achter het Human Design systeem kun je je jarenlang verdiepen. Daarnaast is het systeem zeer praktisch en gericht op toepassing in de praktijk: in het dagelijkse leven zelf. Het leren over Human Design is namelijk niet hetzelfde als het écht toepassen in je leven. Het is er voor iedereen, ongeacht je leeftijd, kennis en levenservaring. Om het te kunnen toepassen hoef je feitelijk niets te weten of te snappen van de mechaniek erachter.

Jouw lichaam heeft een innerlijke autoriteit, een mechanisme waarmee je keuzes kunt maken. Dit is bijvoorbeeld je intuïtie, je onderbuik, of je gevoel. Deze innerlijke autoriteit heeft geen stem en gebruikt geen woorden, waardoor er dus ook geen rationele verklaring bestaat voor de gewaarwording ervan. Het is een proces van leren te vertrouwen op je lichaam.

Het loslaten van het concept dat je Mind jou vertelt welke keuzes je hoort te maken en in plaats daarvan je innerlijke autoriteit volgen, noemen we deconditioneren. Deconditioneren is een biologisch proces en gaat over het transformeren van je celgeheugen. Je cellen vernieuwen zich elke zeven jaar. Zo lang duurt het dus ook om volledig te deconditioneren, hoewel dit proces vanaf dag één van je experiment begint.

Natuurkunde, Neutrino's en ons DNA

Het fundament van Human Design ligt in de kwantumfysica en het begin van ons universum: de Big Bang. Op het moment van de Big Bang ontstonden twee families van kosmische deeltjes, waaruit het universum tot op de dag van vandaag is opgebouwd: quarks en leptons. Er zijn zes soorten quarks en zes soorten leptons. Van deze twaalf hebben er slechts drie een stabiele vorm op aarde. De up en down quarks zijn de basis voor protonen en neutronen en samen met electronen vormen ze het atoom; de bouwsteen van alle materie, inclusief ons mensen.


Neutrino's zijn er in drie soorten en worden geproduceerd in sterren, waaronder onze zon. Het heelal is één groot neutrino-web; per seconde passeren zo'n 65 miljard neutrino's elke vierkante centimeter op aarde. Dit zijn enkel nog de neutrino's afkomstig van onze zon die zijn gemeten, neutrino's afkomstig van alle andere sterren in het universum komen hier dus nog bij. Ongeveer 10% van de massa in het universum bestaat uit materie, atomen dus. De resterende 90% wordt dark matter, oftewel donkere materie genoemd, omdat het onzichtbaar is voor de mens. Met geavanceerde apparatuur is donkere materie wel meetbaar door wetenschappers. Volgens de Human Design kosmologie zijn neutrino's donkere materie, dit wordt sinds kort ook door wetenschappers verondersteld. Daarnaast werd altijd gedacht dat neutrino's geen massa hebben omdat ze overal doorheen 'stromen', door alle planeten, materie, mensen en ook door onze aarde. Recentelijk is echter wetenschappelijk aangetoond dat neutrino's een minuscule hoeveelheid massa hebben en daarom informatie opslaan. Het unieke van neutrino's is dat ze enerzijds informatie bevatten (ze hebben massa), maar anderzijds door alle vormen van materie en energie heen gaan, waardoor ze informatie kunnen overdragen. Dit laatste is een cruciaal aspect in de mechaniek van Human Design.

 

Doordat neutrino's continu door ons heen stromen, krijgt ieder mens beetje bij beetje informatie mee die de neutrino's in zich hebben opgeslagen. De neutrinostroom wordt continu 'gekleurd' door alles waar het mee het in aanraking komt tijdens zijn reis door het heelal. Met name de planeten zijn hierbij interessant. Een neutrinostroom die via Uranus onze aarde bereikt, heeft een andere lading informatie dan de neutrinostroom die ons via Saturnus bereikt, omdat deze planeten totaal verschillend zijn in hun structuur en aanwezige materie en dus andere informatie overdragen aan passerende neutrino's.


Met onze geavanceerde technologie is de mens in staat om de exacte bewegingen en posities van de planeten in ons zonnestelsel te meten, terug te rekenen naar het verleden en dit ook naar de toekomst toe te extrapoleren. Dit systeem heet een astronomical ephemeris. Aan de hand van deze data kunnen we bepalen welke "kleur en smaak" de neutrinostroom op elk gegeven moment heeft. Neutrino's zijn neutraal geladen en hebben zo weinig massa dat we er ogenschijnlijk niets van merken dat ze ons met miljarden tegelijk doorkruisen. Op subatomair niveau gebeurt er echter genoeg. Zoals hierboven toegelicht bestaan wij uit atomen. Atomen vormen zich tot moleculen.

Universum
Particle Physics

Ons DNA bestaat ook uit moleculen en het is de opslaglocatie van alle genetische informatie. De genetische code in DNA wordt geconfigureerd door 64 codons, die door ons mRNA worden samengesteld. De 64 codons bepalen dus hoe jouw unieke DNA is geconfigureerd; welke genetische eigenschappen geactiveerd zijn, welke "slapen" en welke geconfigureerd zijn als receptoren.

De relatie tussen de 64 hexagrammen van de I Ching en de 64 codons die ons DNA configureren wordt sinds de jaren '90 uitgebreid onderzocht. Afhankelijk van de unieke wijze waarop iemands DNA is geconfigureerd, geeft de neutrinostroom een bepaalde imprint af; de informatie in het neutrino reageert met de atomen in het menselijk lichaam. Dit gebeurt continu, dag en nacht, overal op aarde. Aangezien ieder mens uniek is en een unieke DNA configuratie heeft, heeft de neutrinostroom die we als mens in zijn totaliteit ervaren wel een uiterst specifieke en unieke invloed ieder mens.

IMG_1649 Groot.jpeg

met toewijding aan Jovian Archive en de International Human Design School

bottom of page