top of page

Onderwijs

Bij vliegt
Bij vliegt

Een dag op school is voor elk kind anders. Kinderen worden overladen met prikkels en elk kind filtert de wereld op unieke wijze. Het Human Design systeem biedt leerkrachten de mogelijkheid om kinderen te ondersteunen en te stimuleren op een wijze die aansluit bij hun individualiteit. 

Kinderen in groep 1 t/m groep 8 zitten in de eerste of tweede fase van de ontwikkeling van hun brein. De configuratie van het brein speelt een significante rol in hoe het kind leert, voelt, communiceert en zich gedraagt in de groep.

Voorbeelden van eigenschappen die worden geduid uit de analyse van het Design van een kind:

 • Heeft het kind behoefte aan structuur of juist aan een flexibele/vrije leeromgeving? 

 • Wat is natuurlijk voor het kind: initiatief tonen of wachten op de vraag? 

 • Heeft het kind aanleg voor exacte vakken, of is het juist abstract of creatief aangelegd? 

 • Is het kind visueel of akoestisch ingesteld en wat brengt dit in de wijze van leren? 

 • Wat is voor het kind een natuurlijke methode om huiswerk te maken of een toets te leren? 

 • Waardoor praat een kind veel, of juist weinig?

 • Is een kind een 'vragensteller' of juist niet?

 • Welk soort vragen stimuleren het kind? (open/gesloten)

 • Hoe ervaart een kind het in de groep en wat is zijn/haar natuurlijke rol in de groep?

 • Hoe verwerkt het brein informatie (welke condities / omstandigheden stimuleren het brein)

 • Welk zintuig is het sterkst ontwikkelt en stimuleert de natuurlijke informatieverwerking?

 • Wat is de behoefte aan fysieke stimulatie op een dag?

 • Hoe verwerkt en ervaart het kind emoties? (van zichzelf en van anderen)

 • Hoe kun je het kind in contact laten komen met zijn/haar emoties? 

 • Hoe ervaart het kind angsten en welke?

 • Waardoor ontstaan frustratie, woede en stemmingswisselingen bij het kind?

 • Hoe werkt het immuunsysteem bij het kind? 

 • Waar en hoe zijn kenmerken van ADHD, dyslexie, HSP of ASS te identificeren?

Kinderen met Human Design chart

De Leerkrachten

Het uitgangspunt is altijd de uniekheid van het kind zien en ondersteunen, maar het proces begint bij de volwassenen. Want om een kind écht te kunnen begrijpen is het essentieel om jezelf te kennen.

 

Daarom beginnen we altijd met 1-op-1 readings voor de leerkrachten, met daaropvolgend een teamworkshop. Hiermee krijgt iedereen inzicht in zichzelf, in het team én wordt de kennis van het Human Design systeem geborgd bij diegenen die ook echt met de kinderen werken.

De Kinderen

Vervolgens kunnen we door naar de kinderen. Hierbij gaan we per groep/klas de Designs van de kinderen behandelen met het team. Zo krijgen alle leerkrachten inzicht in elk kind waar ze mee werken. 

We richten ons hierbij per kind op Type, Strategie & Autoriteit, Profiel en vervolgens naar de circuitgroepen, waar de natuurlijke interesses en talenten te identificeren zijn. Het brein bekijken we met oogpunt op leerstijl en informatieverwerking. Ook kijken we naar de natuurlijke rol in de groep en in samenwerkingsverband. 

Verdieping

In het geval dat er extra aandacht voor een leerling nodig is, of dat er zaken spelen rondom gedrag, leren of wellicht de thuissituatie, dan is het mogelijk om dieper in het Design van het kind te kijken. Dit kan indien gewenst met de ouder(s).

 

Voor kinderen uit groep 7/8 kan ook een sessie met het kind zelf (1-op-1 of samen met leerkracht en/of ouders) plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat het kind hier zelf voor open staat, het mag nooit verplicht worden. 

bottom of page