top of page

Kinderopvang

Bij vliegt
Bij vliegt

In onze huidige tijd gaan veel kinderen al vanaf de babytijd één of meerdere dagen per week naar de kinderopvang. Een mooie ontwikkeling, die kinderen al van kleins af aan een breder perspectief op de wereld biedt en hun natuurlijke nieuwsgierigheid op veel vlakken stimuleert. 

 

Dit houdt ook in dat de rol van de ouders in de opvoeding voor een deel wordt overgedragen aan pedagogisch medewerkers. Een prachtige kans voor professionals om hun werk met kinderen op een unieke wijze vorm te geven en een waardevolle bijdrage te leveren aan het laten opgroeien van kinderen als zichzelf. 

Human Design voor de kinderopvang richt zich op kinderen in de leeftijd 0-4 jaar, dus in de eerste fase van de ontwikkeling van hun brein. Primair kijken we in deze fase naar de cognitieve eigenschappen van de baby of het kind. Voorbeelden hiervan zijn de leerstijl, het denkproces en het informatieverwerkingssysteem middels de zintuigen. Slaap, voeding en omgevingsfactoren hebben direct impact op het brein en het welzijn van het kind, ook dit is voor elk kind uniek. Tevens wordt inzicht verkregen in hoe het kind energie krijgt en verwerkt, hoe gevoelens en emoties tot stand komen en worden ervaren, plus hoe communicatie en sociale interactie plaatsvinden.

Kinderen met Human Design chart

De Medewerkers

Het uitgangspunt is altijd de uniekheid van het kind zien en ondersteunen, maar het proces begint bij de volwassenen. Want om een kind écht te kunnen begrijpen is het essentieel om jezelf te kennen.

 

Daarom beginnen we altijd met 1-op-1 readings voor de pedagogisch medewerkers, met daaropvolgend een teamworkshop. Hiermee krijgt iedereen inzicht in zichzelf, in het team én wordt de kennis van het Human Design systeem geborgd bij diegenen die ook echt met de kinderen werken.

De Kinderen

Vervolgens kunnen we door naar de kinderen. Hierbij gaan we per stamgroep en/of -dag de Designs van de kinderen behandelen met het team.  Zo krijgen alle pedagogisch medewerkers inzicht in elk kind waar ze mee werken. 

We houden het praktisch en richten ons hierbij per kind op Type, Strategie & Autoriteit, Profiel en het brein. Het brein wordt bekeken met oogpunt op de unieke behoeftes rondom slaap en voeding.

Continuiteit

Bij een kinderopvang vindt geregeld doorstroom en nieuwe instroom plaats. Het wordt daarom aanbevolen periodiek een teamsessie met de pedagogisch medewerkers te plannen, om hierin de nieuwe kinderen vanuit Human Design perspectief te bekijken. Ook biedt deze sessie de mogelijkheid voor het stellen van vragen of het behandelen van specifieke casussen over kinderen. 

Het is ook mogelijk om een Human Design reading onderdeel te maken van het intakegesprek met de ouders.

bottom of page